พิกัดบน เท่านั่น

สนใจรับเลข 24 ชม. ทักไลน์ pookpui5398
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
หุ้นรอบโลก
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ลาว

เด่น 77777777

รอง. 66666666

เจาะสองตัว
76_70
71_60
61_01

เจาะสามตัว
760_761_701_601

เจาะสี่ตัว

7601_7901

(กลับหัว6_9)
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
หวยลาว (วันศุกร์) 704 07
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 5.00 316 27
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==

94_91
96_41
46_16

941_946
916_416
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 5:15 197 03
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==706/:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 6:15 907 95
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==706/:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 6.30 236 70
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==706/:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 6:45 473 71
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==


=====≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 7.00 199 38
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==


=====≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==


17_13_37. 137
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 7:15 401 38
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==


=====≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==

75_71
72_51
52_12

751_752
712_512
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 7.30 375 07
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy


สนใจรับเลข 24 ชม. ทักไลน์ pookpui5398


Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==


=====≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==


12-10-20 120
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 8.00 867 65
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==876//-
8.15==53==


=====≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==867_65//-
8.15==666==

+5369
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==876//-
8.15==53==211//-
8.30==34==513//บ
8.45==90==370//บ
9.00==01==270//บ
9.15==01=======≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==867_65//-
8.15==666==211_23//-
8.30==333==513_00//บ
8.45==999==370_90//ล
9.00==000==270_86//บ
9.15==000==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 9:15 679 03
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==876//-
8.15==53==211//-
8.30==34==513//บ
8.45==90==370//บ
9.00==01==270//บ
9.15==01==679//-
9.30==78=======≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==867_65//-
8.15==666==211_23//-
8.30==333==513_00//บ
8.45==999==370_90//ล
9.00==000==270_86//บ
9.15==000==679_03//ล
9.30==777==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==876//-
8.15==53==211//-
8.30==34==513//บ
8.45==90==370//บ
9.00==01==270//บ
9.15==01==679//-
9.30==78==422//-
9.45==67=======≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==867_65//-
8.15==666==211_23//-
8.30==333==513_00//บ
8.45==999==370_90//ล
9.00==000==270_86//บ
9.15==000==679_03//ล
9.30==777==422_96//-
9.45==666==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 9:45 651 91
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัดบน

5.00==16==316//บบ
5.15==94==197//บ
5.30==16==594//-
5.45==50==605//:บบ
6.00==50==056//บบ
6.15==61==907//-
6.30==61==236//บ
6.45==15==473//-
7.00==82==199//-
7.15==13==401//บ
7.30==75==375//บบ
7.45==78==478//บบ
8.00==20==876//-
8.15==53==211//-
8.30==34==513//บ
8.45==90==370//บ
9.00==01==270//บ
9.15==01==679//-
9.30==78==422//-
9.45==67==691//บ
10.00==34=======≠≠==≠==≠======

บน+ล่าง

5.00==222==316_27//ล
5.15==222==197_03//-
5.30==222==594_72//ล
5.45==666==605_47/:บ
6.00==666==056_48//บ
6.15==777==907_95//บ
6.30==666==236_70//บ
6.45==111==473_71//ล
7.00==888==199_38//ล
7.15==777==401_38//-
7.30==777==375_07//บล
7.45==888==478_80//บล
8.00==111==867_65//-
8.15==666==211_23//-
8.30==333==513_00//บ
8.45==999==370_90//ล
9.00==000==270_86//บ
9.15==000==679_03//ล
9.30==777==422_96//-
9.45==666==651_91//บ
10.00==333==
Mymindmy
เมื่อ  10 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
พิกัด (บน)บน

13.00==42==


========================

บนล่าง

13.00==444==
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

19.15==24====================

บน+ล่าง

19.15==222==


+2470
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

19.15==24==780//-
19.30==57====================

บน+ล่าง

19.15==222==780_25//ล
19.30==555==


+5702
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==================

บน+ล่าง

7.15==333==

+3189
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==324//บ
7.45==64==564//บบ
8.00==17==411//บ
8.15==50==305//บบ
8.30==08==

================

บน+ล่าง

7.30==333==324_68//บ
7.45==666==564_62//บล
8.00==111==411_57//บ
8.15==555==305_76//บ
8.30==000==

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==324//บ
7.45==64==564//บบ
8.00==17==411//บ
8.15==50==305//บบ
8.30==08==859//บ
8.45==79==

================

บน+ล่าง

7.30==333==324_68//บ
7.45==666==564_62//บล
8.00==111==411_57//บ
8.15==555==305_76//บ
8.30==000==859_82//-
8.45==777==

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==324//บ
7.45==64==564//บบ
8.00==17==411//บ
8.15==50==305//บบ
8.30==08==859//บ
8.45==79==510//-
9.00==31==

================

บน+ล่าง

7.30==333==324_68//บ
7.45==666==564_62//บล
8.00==111==411_57//บ
8.15==555==305_76//บ
8.30==000==859_82//-
8.45==777==510_65//-
9.00==333==

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==324//บ
7.45==64==564//บบ
8.00==17==411//บ
8.15==50==305//บบ
8.30==08==859//บ
8.45==79==510//-
9.00==31==388//บ
9.15==42==

================

บน+ล่าง

7.30==333==324_68//บ
7.45==666==564_62//บล
8.00==111==411_57//บ
8.15==555==305_76//บ
8.30==000==859_82//-
8.45==777==510_65//-
9.00==333==388_16//บ
9.15==444==

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy
บน

7.30==31==324//บ
7.45==64==564//บบ
8.00==17==411//บ
8.15==50==305//บบ
8.30==08==859//บ
8.45==79==510//-
9.00==31==388//บ
9.15==42==965//-
9.30==42==

================

บน+ล่าง

7.30==333==324_68//บ
7.45==666==564_62//บล
8.00==111==411_57//บ
8.15==555==305_76//บ
8.30==000==859_82//-
8.45==777==510_65//-
9.00==333==388_16//บ
9.15==444==965_38//-
9.30==444==

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
ปิงปอง 9.30 134 92
Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy


สนใจรับเลข 24 ชม. ทักไลน์ pookpui5398

Mymindmy
เมื่อ  9 วันที่ผ่านมา  โดย Mymindmy  
รับรายวัน
รายเดือน
รายปี

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Hate5555
Hate5555 เมื่อ  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
As0644248906
As0644248906 เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Deedo982
Deedo982 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nuch9156
Nuch9156 เมื่อ  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nog2424
Nog2424 เมื่อ  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
chayanika
chayanika เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Choketong333
Choketong333 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
BayanBayan
BayanBayan เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0902599274
0902599274 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
athab9102
athab9102 เมื่อ  2 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง