เข้ากลุ่มวันนี้ รายเดือนล่ะ 250 บาท ##แคปข้อความนี้มา เข้ากลุ่มได้เลย ในราคา เดือนล่ะ 250 บาท เร็วๆนะจ้ะ ............... แอดมาได้เลย montatipjane2027

08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---22222

12 13 18 23 28 38
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---22222

12 13 18 23 28 38
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---0000

02 03 04 23 24 34
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---0000

01 05 08 15 18 58
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---1111

12 13 19 23 29 39
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---0000

05 08 09 58 59 89
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---222

12 13 16 23 26 36
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---8888

57 58 59 78 79 89
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---0000

01 08 09 18 19 89
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---3333

02 03 09 23 29 39
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---481-42*
14.15---98---9999

67 68 69 78 79 89
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---481-42*
14.15---98---945-21//ฟันบน
14.30---21---2222

12 13 17 23 27 37
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---481-42*
14.15---98---945-21//ฟันบน
14.30---21---172-06//ฟันบน บน +72 (แตก)
14.45---98---9999

46 48 49 68 69 89
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---481-42*
14.15---98---945-21//ฟันบน
14.30---21---172-06//ฟันบน บน +72 (แตก)
14.45---98---588-24//บน
15.00---01---524-58*
15.15---80---990-84//ฟันล่าง บน
15.30---72---7777

12 16 17 26 27 67
Janeoooo
สูตรที่ 1 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 19,25
สูตรที่ 2 [67] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 3,9
สูตรที่ 3 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,12
สูตรที่ 4 [60] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,16
สูตรที่ 5 [60] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,16
สูตรที่ 6 [18] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,14
สูตรที่ 7 [18] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,14
สูตรที่ 8 [04] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,31
สูตรที่ 9 [97] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,31
สูตรที่ 10 [97] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,31
สูตรที่ 11 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,29
สูตรที่ 12 [75] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,30
สูตรที่ 13 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,29
สูตรที่ 14 [75] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,30
สูตรที่ 15 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,29
สูตรที่ 16 [75] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,30
สูตรที่ 17 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 18 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 19 [32] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 20 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 21 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 22 [32] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 23 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 24 [32] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 25 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,29
สูตรที่ 26 [75] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,30
สูตรที่ 27 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 28 [12] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 29 [32] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,28
สูตรที่ 30 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,12
สูตรที่ 31 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,19
สูตรที่ 32 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,12
สูตรที่ 33 [57] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,19
สูตรที่ 34 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 35 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 36 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 37 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 38 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 39 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 40 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 41 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 42 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 43 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 44 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 45 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 46 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 47 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 48 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 49 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 50 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 51 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 52 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 53 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 54 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 55 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 56 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 57 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 58 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 59 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 60 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 61 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 62 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 63 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 64 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 65 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 66 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 67 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 68 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 69 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 70 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 71 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 72 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 73 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 74 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 75 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 76 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 77 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 78 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 79 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 80 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 81 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 82 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 83 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 84 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 85 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 86 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 87 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 88 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 89 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 90 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 91 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 92 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 93 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 94 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 95 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 96 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 97 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 98 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 99 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 100 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 101 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 102 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 21,28
สูตรที่ 103 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 21,28
สูตรที่ 104 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 105 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 106 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 107 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 108 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 21,28
สูตรที่ 109 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 110 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 111 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 112 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 8,21
สูตรที่ 113 [54] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 114 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 115 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 116 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 117 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 118 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 119 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,21
สูตรที่ 120 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,26
สูตรที่ 121 [91] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 24,29
สูตรที่ 122 [14] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,28
สูตรที่ 123 [62] ถูก 31 ครั้ง
สูตรที่ 124 [62] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 9
สูตรที่ 125 [62] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,27
สูตรที่ 126 [62] ถูก 31 ครั้ง
สูตรที่ 127 [62] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 9
สูตรที่ 128 [62] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,27
สูตรที่ 129 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,15
สูตรที่ 130 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,13
สูตรที่ 131 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,15
สูตรที่ 132 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,13
สูตรที่ 133 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 22,29
สูตรที่ 134 [01] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 3,26
สูตรที่ 135 [01] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 3,26
สูตรที่ 136 [01] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 3,26
สูตรที่ 137 [01] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 3,26
สูตรที่ 138 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 12,19
สูตรที่ 139 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,20
สูตรที่ 140 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 141 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 142 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 143 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 144 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 145 [89] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 146 [89] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 12
สูตรที่ 147 [86] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 7,19
สูตรที่ 148 [68] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 4,20
สูตรที่ 149 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 150 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 151 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 152 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 153 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 154 [89] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,12
สูตรที่ 155 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,30
สูตรที่ 156 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,30
สูตรที่ 157 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,30
สูตรที่ 158 [56] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 5,30
สูตรที่ 159 [45] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 24
สูตรที่ 160 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 22,24
สูตรที่ 161 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 7,24
สูตรที่ 162 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 7,24
สูตรที่ 163 [45] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 24
สูตรที่ 164 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 22,24
สูตรที่ 165 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 17,24
สูตรที่ 166 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 22,24
สูตรที่ 167 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 17,24
สูตรที่ 168 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 7,24
สูตรที่ 169 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 7,24
สูตรที่ 170 [45] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 24
สูตรที่ 171 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 22,24
สูตรที่ 172 [45] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 17,24
สูตรที่ 173 [23] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 10,29
สูตรที่ 174 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,10
สูตรที่ 175 [78] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 176 [78] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 177 [89] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 178 [98] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 179 [78] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,10
สูตรที่ 180 [78] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 181 [78] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 182 [89] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 10
สูตรที่ 183 [13] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 2
สูตรที่ 184 [31] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 31
สูตรที่ 185 [31] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 14,31
สูตรที่ 186 [13] ถูก 30 ครั้ง ผิด 1 ครั้ง => 2
สูตรที่ 187 [31] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,9
สูตรที่ 188 [31] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,31
สูตรที่ 189 [31] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,9
สูตรที่ 190 [31] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 2,9
สูตรที่ 191 [13] ถูก 29 ครั้ง ผิด 2 ครั้ง => 9,31
Janeoooo
08.30---89---743-29//ล่าง
08.45---92---229-79//ฟันบน บน ล่าง +29
09.00---82---907-18//ฟันล่าง
09.15---98---412-94//ฟันล่าง
09.30---19---897-24//บน
09.45---76---697-03//ฟันบน
10.00---70---914-71//ฟันล่าง
10.15---23---166-55*
10.30---01---083-20//ฟันบน ฟันล่าง +20
10.45---63---668-18//ฟันบน
11.00---02---538-19*
11.15---79---014-88*
11.30---15---137-84//ฟันบน
11.45---59---093-25//ฟันล่าง บน
12.00---08---920-72//ฟันบน
12.15---13---907-54*
12.30---35---420-55//ล่าง
12.45---79---072-45//ฟันบน
13.00---09---199-28//บน
13.15---23---205-75//ฟันบน
13.30---89---349-30//บน
13.45---09---596-26//บน
14.00---39---481-42*
14.15---98---945-21//ฟันบน
14.30---21---172-06//ฟันบน บน +72 (แตก)
14.45---98---588-24//บน
15.00---01---524-58*
15.15---80---990-84//ฟันล่าง บน
15.30---72---914-41*
15.45---54---5555

14 15 18 45 48 58
Janeoooo
09.00---09---400-81//ฟันบน
09.15---32---615-50*
09.30---71---139-20//บน
09.45---40---989-60//ล่าง
10.00---37---220-89*
10.15---29---999-15//บน
10.30---69---266-72//ฟันบน
10.45---78---194-85//ล่าง
11.00---36---850-16//ล่าง
11.15---74---693-68*
11.30---60---086-39//ฟันบน บน
11.45---48---044-02//ฟันบน
12.00---58---460-53//ฟันล่าง +60
12.15---58---524-04//ฟันบน +04
12.30---92---9999

24 28 29 48 49 89
Janeoooo
09.00---09---400-81//ฟันบน
09.15---32---615-50*
09.30---71---139-20//บน
09.45---40---989-60//ล่าง
10.00---37---220-89*
10.15---29---999-15//บน
10.30---69---266-72//ฟันบน
10.45---78---194-85//ล่าง
11.00---36---850-16//ล่าง
11.15---74---693-68*
11.30---60---086-39//ฟันบน บน
11.45---48---044-02//ฟันบน
12.00---58---460-53//ฟันล่าง +60
12.15---58---524-04//ฟันบน +04
12.30---92---499-72//ฟันบน ล่าง
12.45---36---355-48//ฟันบน
13.00---38---327-45//ฟันบน
13.15---28---500-18//ล่าง
13.30---01---0000

01 04 08 14 18 48
Janeoooo
09.00---09---400-81//ฟันบน
09.15---32---615-50*
09.30---71---139-20//บน
09.45---40---989-60//ล่าง
10.00---37---220-89*
10.15---29---999-15//บน
10.30---69---266-72//ฟันบน
10.45---78---194-85//ล่าง
11.00---36---850-16//ล่าง
11.15---74---693-68*
11.30---60---086-39//ฟันบน บน
11.45---48---044-02//ฟันบน
12.00---58---460-53//ฟันล่าง +60
12.15---58---524-04//ฟันบน +04
12.30---92---499-72//ฟันบน ล่าง
12.45---36---355-48//ฟันบน
13.00---38---327-45//ฟันบน
13.15---28---500-18//ล่าง
13.30---01---783-99*
13.45---39---597-96//บน ล่าง
14.00---51---5555

01 04 05 14 15 45
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---3333

03 06 09 36 39 69
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---143-68//ฟันบน
17.15---04---243-08//ฟันล่าง บน
17.30---60---6666

04 06 08 46 48 68
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---143-68//ฟันบน
17.15---04---243-08//ฟันล่าง บน
17.30---60---642-87//ฟันบน
17.45---72---541-20//ล่าง
18.00---83---8888

03 04 08 34 38 48
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---143-68//ฟันบน
17.15---04---243-08//ฟันล่าง บน
17.30---60---642-87//ฟันบน
17.45---72---541-20//ล่าง
18.00---83---201-63//ล่าง
18.15---05---654-76//บน
18.30---50---5555

04 05 06 45 46 56
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---143-68//ฟันบน
17.15---04---243-08//ฟันล่าง บน
17.30---60---642-87//ฟันบน
17.45---72---541-20//ล่าง
18.00---83---201-63//ล่าง
18.15---05---654-76//บน
18.30---50---747-42*
18.45---81---8888

01 04 08 14 18 48
Janeoooo
16.15---50---776-96*
16.30---62---986-14//ฟันบน
16.45---84---968-24//ฟันบน ล่าง
17.00---39---143-68//ฟันบน
17.15---04---243-08//ฟันล่าง บน
17.30---60---642-87//ฟันบน
17.45---72---541-20//ล่าง
18.00---83---201-63//ล่าง
18.15---05---654-76//บน
18.30---50---747-42*
18.45---81---001-45//บน +01
19.00---85---727-27*
19.15---05---390-10//ฟันบน ฟันล่าง
19.30---70---357-36//ฟันบน
19.45---74---482-42//บน ล่าง +82 +42 (แตก)
20.00---05---594-28//บน
20.15---69---413-23*
20.30---12---050-61//ฟันล่าง
20.45---78---7777

15 17 18 57 58 78
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---0000

04 05 08 45 48 58
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---6666

01 06 07 16 17 67
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---2222

02 06 09 26 29 69
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---5555

56 58 59 68 69 89
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---370-20*
13.15---13---1111

01 03 04 13 14 34
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---370-20*
13.15---13---427-47*
13.30---13---325-68//บน
13.45---15---582-17//ฟันล่าง บน +17
14.00---71---7777

01 07 09 17 19 79
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---370-20*
13.15---13---427-47*
13.30---13---325-68//บน
13.45---15---582-17//ฟันล่าง บน +17
14.00---71---408-72//ฟันล่าง
14.15---26---66666

02 06 08 26 28 68
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---370-20*
13.15---13---427-47*
13.30---13---325-68//บน
13.45---15---582-17//ฟันล่าง บน +17
14.00---71---408-72//ฟันล่าง
14.15---26---014-28//ฟันล่าง +28
14.30---19---9999

01 06 09 16 19 69
Janeoooo
10.00---90---030-87//บน
10.15---20---875-61*
10.30---61---172-88//บน
10.45---10---836-67//+67
11.00---60---187-08//ล่าง
11.15---51---739-57//ฟันล่าง
11.30---86---226-97//บน +26
11.45---08---594-97*
12.00---67---185-71//ล่าง +71
12.15---26---253-85//ฟันบน
12.30---01---549-05//ฟันล่าง
12.45---78---072-45//ฟันบน
13.00---56---370-20*
13.15---13---427-47*
13.30---13---325-68//บน
13.45---15---582-17//ฟันล่าง บน +17
14.00---71---408-72//ฟันล่าง
14.15---26---014-28//ฟันล่าง +28
14.30---19---503-55*
14.45---40---4444

02 04 09 24 29 49

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Op446688
Op446688 เมื่อ  44 นาทีที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Vattana6615
Vattana6615 เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
uuuuuuuuuu
uuuuuuuuuu เมื่อ  14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Kk1123
Kk1123 เมื่อ  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Nong987
Nong987 เมื่อ  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: ชาย
moo23
moo23 เมื่อ  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0640126172
0640126172 เมื่อ  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Moddy8877
Moddy8877 เมื่อ  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Dreamfad
Dreamfad เมื่อ  23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Ta252310
Ta252310 เมื่อ  1 วันที่ผ่านมา
เพศ: หญิง