เข้ากลุ่มวันนี้ รายเดือน 189 บาท จากปกติ 500 บาท ##แคปข้อความนี้มา เข้ากลุ่มได้เลย ในราคา เดือนล่ะ 189 บาท เร็วๆนะจ้ะ ........(รับ 2 คนเท่านั้นนะจ้ะ).....(แต่ถ้าใส่เอเอฟเข้าฟรีได้เลยจ้ะ).... แอดมาได้เลย montatipjane2027

09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---8888

40 45 46 49
80 85 86 89
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---8888

40 45 46 49
80 85 86 89
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---789-32//ฟันบน +89
11.15---62---927-49//บน
11.30---34---953-72//ฟันบน +53
11.45---32---901-02//ล่าง
12.00---96---136-24//บน
12.15---74---049-28//บน
12.30---97---963-55//ฟันบน
13.30---40---035-04//ฟันล่าง บน ล่าง +(แตก)
13.45---27---2222

20 21 23 24
70 71 73 74
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---789-32//ฟันบน +89
11.15---62---927-49//บน
11.30---34---953-72//ฟันบน +53
11.45---32---901-02//ล่าง
12.00---96---136-24//บน
12.15---74---049-28//บน
12.30---97---963-55//ฟันบน
13.30---40---035-04//ฟันล่าง บน ล่าง +(แตก)
13.45---27---778-32//ฟันล่าง บน +32
14.00---57---5555

52 53 56 58
72 73 76 78
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---789-32//ฟันบน +89
11.15---62---927-49//บน
11.30---34---953-72//ฟันบน +53
11.45---32---901-02//ล่าง
12.00---96---136-24//บน
12.15---74---049-28//บน
12.30---97---963-55//ฟันบน
13.30---40---035-04//ฟันล่าง บน ล่าง +(แตก)
13.45---27---778-32//ฟันล่าง บน +32
14.00---57---825-25//ฟันบน ฟันล่าง +25 +25 (แตก)
14.15---70---771-57//ฟันบน ฟันล่าง +71
14.30---10---935-41//ฟันล่าง +41
14.45---13---736-40//บน
15.00---67---814-07//ล่าง +07
15.15---31---3333

10 14 17 18
30 34 37 38
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---789-32//ฟันบน +89
11.15---62---927-49//บน
11.30---34---953-72//ฟันบน +53
11.45---32---901-02//ล่าง
12.00---96---136-24//บน
12.15---74---049-28//บน
12.30---97---963-55//ฟันบน
13.30---40---035-04//ฟันล่าง บน ล่าง +(แตก)
13.45---27---778-32//ฟันล่าง บน +32
14.00---57---825-25//ฟันบน ฟันล่าง +25 +25 (แตก)
14.15---70---771-57//ฟันบน ฟันล่าง +71
14.30---10---935-41//ฟันล่าง +41
14.45---13---736-40//บน
15.00---67---814-07//ล่าง +07
15.15---31---734-13//ฟันบน ฟันล่าง ล่าง +34 (แตก)
15.45---25---696-85//ล่าง
16.00---50---569-34//ฟันบน (แตก)
16.15---65---912-27//(แตก)
16.30---17---915-42//ฟันบน +15 (แตก)
16.45---05---0000

01 02 04 09
51 52 54 59
Janeoooo
เมื่อ  14 วันที่ผ่านมา  โดย Janeoooo
09.00---18---911-21//ฟันบน ฟันล่าง
09.15---18---450-87//ล่าง +87
09.30---18---658-07//บน +07
09.45---71---752-56//ฟันบน
10.00---17---737-72//บน ล่าง +72
10.15---52---567-71//ฟันบน
10.30---51---912-13//บน ล่าง +12 (แตก)
10.45---84---789-32//ฟันบน +89
11.15---62---927-49//บน
11.30---34---953-72//ฟันบน +53
11.45---32---901-02//ล่าง
12.00---96---136-24//บน
12.15---74---049-28//บน
12.30---97---963-55//ฟันบน
13.30---40---035-04//ฟันล่าง บน ล่าง +(แตก)
13.45---27---778-32//ฟันล่าง บน +32
14.00---57---825-25//ฟันบน ฟันล่าง +25 +25 (แตก)
14.15---70---771-57//ฟันบน ฟันล่าง +71
14.30---10---935-41//ฟันล่าง +41
14.45---13---736-40//บน
15.00---67---814-07//ล่าง +07
15.15---31---734-13//ฟันบน ฟันล่าง ล่าง +34 (แตก)
15.45---25---696-85//ล่าง
16.00---50---569-34//ฟันบน (แตก)
16.15---65---912-27//(แตก)
16.30---17---915-42//ฟันบน +15 (แตก)
16.45---05---556-70//ฟันล่าง บน
17.00---89---210-04****
17.15---07---546-19****
17.30---45---875-84//ฟันล่าง บน +84
17.45---96---067-52//บน +67
18.00---80---8888

01 05 07 09
81 85 87 89

ข่าวประกาศล่าสุด

สมาชิกล่าสุด

Wit123ww
Wit123ww เมื่อ  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0942940706
0942940706 เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Yoyoda
Yoyoda เมื่อ  2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
jingjojingjo
jingjojingjo เมื่อ  3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Sunantha290442
Sunantha290442 เมื่อ  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Lumpun
Lumpun เมื่อ  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
punn485
punn485 เมื่อ  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
Linlin112
Linlin112 เมื่อ  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
0897633195
0897633195 เมื่อ  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง
sakivy
sakivy เมื่อ  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพศ: หญิง